Skip to main content

Czy jesteś gotowy na ewolucję myślenia?

Dyskusje dotyczące istnienia świata budzą u wielu pewnego rodzaju lęk. Ciężko jest wytłumaczyć, w jaki sposób powstał świat, jednak współczesna nauka pozwala poznać pewien schemat działania.

 Ewolucjonizm i jego teoria

Nauka ma to do siebie, że dokonuje wiele przełomowych odkryć, jednak w biegiem czasu pokazuje również, że to, co teoretycznie było pewne, może być nieprawdziwe. Pierwsza rzecz jaka przychodzi do głowy dotycząca ewolucji to pytanie – czy teorię ewolucji można uznać za teorię naukową? Odpowiedź na te pytanie jest w głównej mierze zależna od naszego światopoglądu.  Na wstępie warto uświadomić, czym tak naprawdę jest ewolucja. Najprościej mówiąc, jest to metamorfoza odbyta z upływem czasu. Spotkać się również można z mikroewolucją, czyli zmianą w obrębie jednego gatunku, wynikającą z mutacji i selekcji naturalnej. Poznając definicję można dojść do wniosku, że ewolucję da się zbadać naukowymi metodami, chociażby za pomocą długotrwałej obserwacji. Istnieje teoria ewolucyjna stawiająca tezę, że wszystkie formy życia ewoluowały od wspólnego przodka. W tym przypadku, ciężej jest potwierdzić te stwierdzenie za pomocą nauki. Poszukując  pierwotnego przodka, stosuje się dowody naukowe, jednak w większej mierze bazuje się na założeniach przyjętych do interpretacji. Odpowiadając na pytanie – czy ewolucja i jej teorie można uznać za teorie naukowe? Owszem, w sensie iż można ją zbadać metodami naukowymi.  

Warto wgłębić się w owy temat, zapoznając się z artykułem „Czy teoria ewolucji jest naukowa?” 

Biologiczne dowody niedawnego stworzenia życia

W temacie wieku życia nie ma naukowych dowodów potrafiących wprost określić długość istnienia. Nie ma żadnego człowieka, który widział stworzenie świata, dlatego też jedyne co pozostaje, to opierać się na założeniach i interpretacji dowodów. Biologia posiada argumenty, pomagające nam w doszukaniu się odpowiedzi:

• • Po pierwsze – starożytne cząsteczki. Za pomocą fragmentów kości dinozaurów i biologicznych eksperymentów można określić, w jakim okresie czasu żyło dane zwierze.

• • Po drugie – mutacje. Wiadome jest, że co jakiś czas nasze DNA ulega zmianom…

Więcej biologicznych dowodów znajduje się pod tym adresem.

Skały osadowe a istnienie życia

Nauka o ziemi, a dokładniej geologia doszukuje się odpowiedzi na wielokrotnie zadawane pytanie odnośnie długości istnienia życia. W dostarczaniu danych naukowych pomagają skały osadowe ziemi i ich płaskie luki. W osadowych warstwach ziemi istnieją luki między niektórymi płaskimi warstwami, zwane płaskimi lukami. Taka luka istnieje, ponieważ brakuje niektórych części geologicznych. Zgodnie ze standardową geologiczną skalą czasu, czas trwania takiej luki stanowi niegdyś setki milionów lat.

Na pytanie – czy życie ewoluowało powoli, przez miliardy lat, czy też zostało stworzone niedawno – można znaleźć odpowiedź między innymi w artykule „Płaskie luki – wyzwanie dla długich epok biologicznych„.

Zakończenie

Jak widać, nauka o ziemi, biologia oraz cała ewolucja nasuwa wiele nurtujących pytań, ale również potrafi dostarczyć odpowiedzi. Jak wcześniej zostało wspomniane, nastawienie do ewolucji i powstania świata zależne jest od wyznawanych poglądów. Warto jest zgłębiać się w tematy egzystencjalne, jednocześnie wyrabiając swoją własną opinię.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *