Skip to main content

Jakie obowiązki czekają na opiekuna medycznego?

Opiekun medyczny jest empatyczną i odpowiedzialną osobą, która zapewnia chorym i niesamodzielnym osobom profesjonalną pomoc w zaspokajaniu ich podstawowych potrzeb życiowych. Zajmuje się on osobami w różnym wieku – zarówno tym niepełnosprawnym, jak również borykającym się z poważnymi schorzeniami i ofiarom wypadków. Do jego obowiązków zalicza się szereg najróżniejszych czynności opiekuńczo-pielęgnacyjnych.

Jak stać się opiekunem medycznym?

Stanowisko opiekuna medycznego może piastować wyłącznie osoba posiadająca właściwe wykształcenie, które zostało potwierdzone zdanym egzaminem po odpowiedniej szkole policealnej lub kwalifikacyjnym kursie zawodowym. Posiadając świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, absolwent może pracować jako opiekun medyczny zarówno w kraju, jak również poza jego granicami na terenie wszystkich krajów europejskich. Podczas dwusemestralnego kształcenia policealnego uczeń poznaje metody i techniki terapii zajęciowej. Uczy się tego, jak rozpoznawać i rozwiązywać problemy osób chorych/niesamodzielnych oraz tego jak pomagać i udzielać wsparcia takim osobom. Poznaje również sposoby prawidłowego świadczenia usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych i higienicznych. Program nauczania obejmuje asystowanie personelowi medycznemu podczas wykonywania najróżniejszych zabiegów pielęgnacyjnych oraz współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny Kraków – obowiązki

Osoba pracująca w zawodzie opiekuna medycznego musi być w stanie rozpoznać problem, z którym zmaga się chory i niesamodzielny podopieczny oraz dostosować odpowiednie zabiegi higieniczne. Do obowiązków opiekuna medycznego zalicza się też współpracę z pielęgniarką, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z chorym oraz motywowanie go w dążeniu do zwiększenia samodzielności w życiu codziennym. Chociaż wykształcenie opiekuna medycznego nie pozwala na wykonywanie czynności pielęgniarskich, to jednak osoba piastująca tego typu stanowisko pracy zobligowana jest do pomagania pielęgniarce podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i do realizowania opracowanego planu opieki nad chorym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *