Skip to main content

Zmiana Prawa Harcerskiego

Związek Harcerstwa Polskiego zmienił treść swojego dekalogu, czyli prawa harcerskiego.
Po wielu miesiącach konsultacji i dyskusji postanowiono przeredagować dziesiąty punkt,który dotychczas brzmiał:

„Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.„

Od kwietnia 2017 roku dziesiąty punkt prawa harcerskiego ZHP ma treść:

„Harcerz pracuje nad sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest wolny od nałogów.” (więcej…)