Skip to main content

Alfabet Morse’a – tablica znaków

Pełna tablica znaków alfabetu Morse’a to nie tylko podstawowe litery. Kreskami i kropkami można budować całe złożone wypowiedzi.

Taki rodzaj porozumiewania się był kiedyś podstawą komunikacji na odległość. Dzisiaj również się przydaje, a już na pewno na zbiórkach i imprezach harcerskich.

Poniżej obszerny wypis znaków i zwrotów wraz z ich kodami w alfabecie Morse’a

Reklama

Alfabet łaciński

A | • – |

B |- •• • |

C |- • – • |

D  | – • • |

E | • |

F  | • • – • |

G  | – – • |

H | • • • • |

I | • • |

J | • – – – |

K | – • – |

L | • – • • |

M | – – |

N | – • |

O | – – – |

P | • – – • |

Q |- – • -|

R | • – • |

S | • • • |

T | – |

U | • • – |

W | • – – |

V |• • • -|

Z | – – • • |

X | – •• – |

Y | – • – – |

Polskie litery

Ą | • -• – |

Ć |- • – • • |

Ę | • • – • • |

CH | – – – – |

Ł | • – • • – |

Ń | – – • – – |

Ó | – – – • |

Ś | • • • – • • •  |

Ż | – – • • – •  |

Ź | – – • • – |

Cyfry

0  | — — — — — | skrót: | — |

1 | • — — — — | skrót: | • — |

2 | • • — — — | skrót: | • • — |

3 | • • • — — | skrót: | • • • — |

4 | • • • • — | skrót: |brak |

5 | • • • • • | skrót: |brak |

6 | — • • • • | skrót: |brak |

7 |— — • • • | skrót: | — • • • |

8 | — — — • • | skrót: | — • • |

9 | — — — — • | skrót: | — • |

 

Znaki interpunkcyjne i specjalne

. kropka  | • — • — • — |

, przecinek |— — • • — — |

’ apostrof | • — — — — • |

” cudzysłów | • — • • — • |

_ podkreślnik | • • — — • — |

: dwukropek | — — — • • • |

; średnik | — • — • — • |

? pytajnik | • • — — • • |

! wykrzyknik |— • — • — — |

– myślnik |— • • • • — |

+ plus | • — • — • |

/ ukośnik |— • • — • |

( nawias otwierający | — • — — • |

) nawias zamkykający | — • — — • — |

= równa się | — • • • — |

@ małpa | • — — • — • |

 

Komendy specjalne

początek kontaktu (VVV) | ••• — ••• — ••• — |

koniec kontaktu | ••• — • — |

początek nadawania |  — • — • — |

koniec nadawania | • — • — • |

prośba o powtórzenie | • • — — • • |

zrozumiano | • • • — • |

czekaj | • — • • • |

wezwanie |— • — |

sygnał alarmowy SOS | • • • — — — • • • |

znak rozdziału  | • — • • — |

błąd (8 kropek) | • • • • • • • • |

4 myśli na temat “Alfabet Morse’a – tablica znaków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *