Skip to main content

Alfabet Morse’a – zaszyfrowane wiadomości

Planujesz zbiórkę poświęconą nauce alfabetu Morse’a? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka zaszyfrowanych haseł i wiadomości.

Czuwaj |– • – •|– – • • | • • – |• – – |• – |• – – – |

ZHP |– – • • | • • • • | • – – • |

Reklama

Zbiórka |– – • • |– • • • | • • | — — — • |• – • |– • – |• – |

Drużyna | – • • | • – • | — — — •|— — • • — •| – • – – | – • |• – |

Namiot | – • | • – | – – | • • | – – – | – |

Ognisko | – – – | – – • | – • | • • | • • • | – • – | – – – |

Mundur | – – | • • – | – • | – • • |• • – | • – • |

Harcerka | • • • • | • – | • – • | – • – •| • |• – • | – • – | • – |

Druh | – • • | • – • | • • – | • • • • |

Warta | • – – | • – | • – • | – | • – |

Gitara | – – • | • • | – | • – | • – • | • – |

Sztandar | • • • | – | • – | – • | – • • | • – | • – • |

Hufiec | • • • • | • • – | • • – • | • • | • | – • – •|

Oboźny | – – – | – • • • | – – – |— — • • — | – • |– • – – |

Musztra | – – | • • – |• • • | – | • – • |• – |

Chusta | — — — — | • • – |• • • | – | • – |

Beret | – • • • | • |• – • | • | – |

Rogatywka | • – • | – – – | – – • | • – | – |– • – – | • – – | – • – | • – |

Pagoda | • – – • |• – | – – • | – – – |– • • | • – |

Meldowanie | – – | • | • – • • | – • • | – – – | • – – | • – | – • | • • | • |

Góry | – – • | – – – | • – • | – • – – |

Las | • – • • | • – | • • • |

Zwiad | – – • • | • – – | • • | • – | – • • |

Patrol | – – • | • – | – | • – • | – – – | • – • • |

Mapa | – – | • – | • – – • | • – |

Coś trudniejszego? Bardzo proszę 🙂
(wiadomości bez polskich znaków)

Zastęp drugi melduje się na pozycji
|––••|•–|•••|–|•|•––•|| |–••|•–•|••–|––•|••|| |––|•|•–••|–••|••–|•–––|•|| |•••|••|•|| |–•|•–|| |•––•|–––|––••|–•––|–•–•|•–––|••||

Gdzie strumyk płynie z wolna
|––•|–••|––••|••|•|||•••|–|•–•|••–|––|–•––|–•–||
|•––•|•–••|–•––|–•|••|•|||––••|| •––|–––|•–••|–•|•–||

Harcerską przygodę czas zacząć
|••••|•–|•–•|–•–•|•|•–•|•••|–•–|•–|| |•––•|•–•|––••|–•––|––•|–––|–••|•|| |–•–•|––••|•–|•••|| |––••|•–|–•–•|––••|•–|–•–•||

Drużynowy fajny jest
|–••|•–•|••–|––••|–•––|–•|–––|•––|–•––|| |••–•|•–|•–––|–•|–•––|| |•–––|•|•••|–||

Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy
|–•|•–|||•••|•–••|–––|•––|••|•|||••••|•–|•–•|–•–•|•|•–•|––••|•–|| |•––•|–––|•–••|•|––•|•–|•–––|| |•–––|•–|–•–|| |–•|•–|| |––••|•–|•––|••|•••|––••|–•––||

Uwaga nadajemy tajną wiadomość
|••–|•––|•–|––•|•–|| |–•|•–|–••|•–|•–––|•|––|–•––|| |–|•–|•–––|–•|•–|| |•––|••|•–|–••|–––|––|–––|•••|–•–•||

Harcerstwo to nasza pasja
|••••|•–|•–•|–•–•|•|•–•|•••|–|•––|–––|| |–|–––|| |–•|•–|•••|––••|•–|| |•––•|•–|•••|•–––|•–||

Ogłaszam alarm mundurowy
|–––|––•|•–••|•–|•••|––••|•–|––|| |•–|•–••|•–|•–•|––|| |––|••–|–•|–••|••–|•–•|–––|•––|–•––||

Szare Szeregi cześć i chwała bohaterom
|•••|––••|•–|•–•|•|| |•••|––••|•|•–•|•|––•|••|| |–•–•|––••|•|•••|–•–•|| |••|| |–•–•|••••|•––|•–|•–••|•–|| |–•••|–––|••••|•–|–|•|•–•|–––|––||

Czas rozpalić ognisko
|–•–•|––••|•–|•••|| |•–•|–––|––••|•––•|•–|•–••|••|–•–•|| |–––|––•|–•|••|•••|–•–|–––||

Zbiórka patroli za godzinę
|––••|–•••|••|–––|•–•|–•–|•–|| |•––•|•–|–|•–•|–––|•–••|••|| |––••|•–|| |––•|–––|–••|––••|••|–•|•||

Alfabet Morse’a jest prosty
|•–|•–••|••–•|•–|–•••|•|–|| |––|–––|•–•|•••|•|•–|| |•–––|•|•••|–|| |•––•|•–•|–––|•••|–|–•–– ||

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *