Skip to main content

Bieg ulicami miasta

Historia jest ważnym elementem harcerskiego wychowania. Życiorys takich osób, jak Tadeusz Kościuszko, Jan II Sobieski czy Jan Karski mogą stać się punktem wyjścia do niejednej gawędy, czy harcerskiej zbiórki. Warto jednak, aby harcerze znali też lokalnych, zasłużonych ludzi, o których pewnie nie usłyszą na lekcji historii. (więcej…)

Poznaj swój mały kraj

Harcerstwo poprzez swoją działalność propagującą turystykę i krajoznawstwo ma wiele wspólnego z innym działającym na terenie całego kraju towarzystwem, a mianowicie Polskim Towarzystwem Turystyki i Krajoznawstwa, czyli popularnym PTTKiem. W szeregach ZHP nie brakuje instruktorów, czy nawet całych drużyn zrzeszonych w obu organizacjach, czy też biorących udział w imprezach takich jak np. marsze na orientację, czy górskie rajdy, które organizuje właśnie PTTK. Niejeden harcerz może się poszczycić także (więcej…)

Kim/ czym jestem?

Grę najlepiej prowadzić w niewielkiej liczbie osób np. wśród zastępu. Każdy uczestnik otrzymuje kawałek papieru samoprzylepnego na którym wypisuje osobę lub rzecz znajdującą się na obozie/w harcówce/ albo która ogólnie dotyczy harcerstwa.

Następnie kartka ta zostaje przekazana sąsiadowi, który musi nakleić ją na swoje czoło bez sprawdzania co zostało na niej napisane. Dalej uczestnicy gry muszą odgadnąć kim lub czym są (mają to wypisane na czole). Gracz może stać się np. komendantem obozu, oboźnym, namiotem, śledziem, kanadyjką lub śpiewnikiem. Aby odgadnąć kim/ czym się jest trzeba zadawać innym graczom pytania tak skonstruowane, aby odpowiedź brzmiała TAK/ NIE.

Gracz może np. zapytać czy jestem człowiekiem? czy jestem metalowy? czy jestem zielony? czy jestem latarką?. Każdy po kolei zadaje po jednym pytaniu dotyczącym swojej osoby. Wygrywa ten, kto pierwszy zgadnie kim/ czym jest.

Obozowa butelka

W klasyczną wersję butelki (tak na całowanie) zapewne każdy grał 😉 Równie ciekawa może być też wersja na obozowe zadania.

Zasady są bardzo proste. Najpierw wspólnie tworzymy listę rzeczy do zrobienia. Np. pościelenie rano łóżka, umycie menażki po śniadaniu, obiedzie, czy kolacji, pozamiatanie namiotu, poukładanie na półce, naostrzenie finki, odpracowanie raportu karnego, klar terenu wokół namiotu, zaburtowanie namiotu na noc, wytrzepanie koca z kanadyjki, zaniesienie na stołówkę, taszczenie plecaka podczas wędrówki, zrobienie pilota (kto powiedział że nie można (więcej…)

Harcerskie kalambury

Kalambury to świetna gra zarówno dla młodszych, jak i dorosłych. Kreatywność i poczucie humoru uczestników mogą sprawić, że w trakcie zbiórki, biwaku czy obozu w prosty sposób można dostarczyć wspaniałą rozrywkę harcerzom. Dodatkowo gra może pomóc w pracy z bardziej nieśmiałymi członkami drużyny. W trakcie zabawy zawodnik, który wychodzi na środek musi odegrać scenkę, a cała reszta skupia na nim swoją uwagę. Osoby przebojowe mogą świetnie czuć się na środku, tych nieśmiałych gra może jednak początkowo peszyć, dlatego pamiętajmy, żeby nie wybierać tych osób jako pierwszych do pokazywanie poszczególnych haseł.

Poniżej proponowane hasła w trzech stopniach trudności. Można je dostosować do wieku uczestników zabawy, albo wymierzać i korzystać ze wszystkich równocześnie. Oczywiście to tylko znikomy procent haseł, jakie mogą być wykorzystane w trakcie harcerskich kalambur. Dlatego (więcej…)

Poszukiwacz

Wiele drużyn w swoim asortymencie posiada krótkofalówki, czy też jak chcą niektórzy walkie talkie. Ten sprzęt może służyć nie tylko do komunikacji w czasie obozu, biwaku czy wędrówki. Krótkofalówki można również z powodzeniem wykorzystać do rozegrania gry terenowej.

Gra „Poszukiwacz” polega na odnalezieniu jednej osoby przez resztę zespołu. Jeśli czas i warunki na to pozwalają najlepiej rozegrać grę w systemie 1 zaginiony 1 poszukujący (1:1) ewentualnie 1:2 maksymalnie 1:3. Przy większej liczbie poszukiwaczy może dojść do sytuacji, w której ktoś (więcej…)

Podchodzenie nocnej warty

Podchodzenie obozowej warty przez uczestników tego samego obozu może dać bardzo fajne efekty. Po pierwsze uczy to harcerzy bezszelestnego poruszania się i maskowania nocą, po drugie natomiast sprawdza czujność wartowników.

Podchody można rozgrywać albo pojedynczo, albo całymi zastępami. W pierwszym wariancie oboźny może np. poszczególnym członkom zastępu kazać się indywidualnie przedostać z jednego końca obozowiska na drugi, tak aby nie zwrócili uwagi wartowników. Jeśli zabawę rozgrywamy całym zastępem można ją urozmaicić np. o element odwracania uwagi wartowników przez część zastępu, w momencie kiedy reszta przekrada się przez obozowisko.

Grę można rozgrywać w zasadzie przez cały czas trwania obozu.

O kim mowa?

Gra dla zastępu lub drużyny złożonej z osób, które dosyć dobrze się znają.

Spośród uczestników wybieramy jedną osobę, która na chwilę oddala się o reszty – na tyle daleko, żeby nie słyszała wymiany zdań.

Spośród pozostałych uczestników wybieramy jedną osobę, o której będziemy mówić.

Kiedy pierwsza osoba wraca do reszty uczestników musi zgadnąć „O kim mowa”. Szukając odpowiedzi gracz może jedynie zadawać reszcie pytania zaczynające się od zdania „Gdyby ta osoba była…(np. książką), to jaką (książką) by była? Gracz jednocześnie wskazuje na osobę, która ma na to pytanie odpowiedzieć.

Książkę w kolejnych pytaniach kierowanych do następnych uczestników można zastąpić dowolnym rzeczownikiem, np. filmem, piosenką, mapą, samochodem, podróżą, opowieścią, zwierzęciem, domem, kolorem, filozofią, zadaniem, koszulką…

Osoba, która musi zgadnąć „O kim mowa” ma na to trzy próby. Po ich wykorzystaniu lub po prawidłowym wskazaniu „o kim mowa” w danej rozgrywce, wybieramy kolejnego zawodnika, który na chwilę się oddala oraz kolejną osobę, „O której mowa”.

Zbierz wszystkich, którzy… – gra integracyjna

Spośród wszystkich obozowiczów wybieramy 2 osoby, które zaczną grę. każdy z nich otrzymuje swoje miejsce – np. prawa strona boiska, lewa strona boiska. Pozostali obozowicze stoją na środku.
Prowadzący grę w każdej rundzie podaje poszukującym kryterium, według którego mają wybierać osoby spośród zgromadzonych na środku zawodników.
Zadaniem wybranej dwójki jest odnaleźć wśród pozostałych osób te, które spełniają dane kryterium i przetransportować je do swojego miejsca.

Przykładowe zadania:
Zbierz wszystkich, którzy… (więcej…)

Skradacz

Do tej gry potrzeba minimum 7 uczestników.

Zawodnicy siadają w kółku, jedna osoba w środku – zawiązujemy jej oczy.

Reszta zawodników siedzi w kółku w całkowitej ciszy. Drużynowy wskazuje kilka osób – minimum jedną, maksymalnie 4. Wskazani muszą jak najciszej podnieść się ze swoich miejsc i bezszelestnie próbować dotrzeć do osoby siedzącej w środku.

Zawodnik, który siedzi na środku w wybranym przez siebie momencie musi (więcej…)