Skip to main content

Poznaj swój mały kraj

Harcerstwo poprzez swoją działalność propagującą turystykę i krajoznawstwo ma wiele wspólnego z innym działającym na terenie całego kraju towarzystwem, a mianowicie Polskim Towarzystwem Turystyki i Krajoznawstwa, czyli popularnym PTTKiem. W szeregach ZHP nie brakuje instruktorów, czy nawet całych drużyn zrzeszonych w obu organizacjach, czy też biorących udział w imprezach takich jak np. marsze na orientację, czy górskie rajdy, które organizuje właśnie PTTK. Niejeden harcerz może się poszczycić także uprawnieniami przewodnika górskiego uzyskanymi w towarzystwie.

Poszerzając horyzonty działania swojej drużyny, czy zastępu, każdy funkcyjny może skorzystać z bogatej oferty towarzystwa i wpleść w program działania element aktualnej oferty PTTK w jego mieście. Plusem towarzystwa jest bowiem jego zasięg. Przypuszczalnie nie ma w Polsce miasta, które nie miało by swojego, lokalnego oddziału, a to właśnie z takimi, drużynom najłatwiej będzie nawiązać współpracę.

znak_pttk_jpgPrzykładem ciekawej propozycji PTTK, z której mogą skorzystać harcerze są bez wątpienia odznaki turystyczne. Każdy oddział oferuje możliwość zdobycia odznaki Turysty Ziemi (np. Rybnickiej, Raciborskiej, Kłodzkiej itp.). Zabawa polega na tym, że osoba zainteresowana uzyskaniem odznaki nabywa specjalną książeczkę (koszty nie są wysokie więc prawdopodobnie każdą drużynę będzie stać na pokrycie ich z własnej kasy). Książeczki zawierają opisy wielu miejsc (dzielnic, wiosek czy sołectw) znajdujących się w obrębie, bądź okolicy konkretnego miasta.

Reklama

Osoba zainteresowana zdobyciem odznaki musi odwiedzić wymaganą ilość miejsc i potwierdzić swój pobyt dowolną pieczątką zawierającą adres. Może to być nawet pieczątka sklepu spożywczego, czy biblioteki wbita do książeczki.. Wycieczki po pieczątki mogą się odbywać albo pieszo albo rowerem. W zależności od środka transportu różna jest ilość wymaganych miejsc, które trzeba odwiedzić, aby zdobyć odznakę. Poszczególne wymagania, które niekiedy mogą być poszerzone np. o odbycie jednej czy kilku wędrówek wyznaczonym szlakiem, dostępne są w regulaminach poszczególnych siedzib PTTK, a zazwyczaj także publikowane na ich stronach internetowych.

Projekt zdobycia odznaki turysty konkretnej lokalizacji, na której działa drużyna, może mieć dla harcerzy wiele pozytywnych skutków. Po pierwsze przyczyni się do o wiele lepszego poznania rodzinnej ziemi, odkrycia nowych miejsc bądź nieznanych dróg. Po drugie pozwoli na zorganizowanie przynajmniej kilku ciekawych wycieczek, w trakcie których, jak wiadomo, może się wiele wydarzyć. Po trzecie system zbierania punktów w konkretnym celu będzie bez wątpienia motywujący do udziału w zbiórkach.

Dodatkowo drużynowy może poszerzyć program, np. o samozwańczych przewodników i każdemu harcerzowi biorącemu udział w projekcie przydzielić konkretne lokalizacje do których będzie musiał nie tylko doprowadzić wycieczkę, ale także stać się przewodnikiem po okolicy. Nierzadko własne podwórko, które znamy od dziecka, czy wioska leżąca tuż obok kryje w sobie ciekawą historię, lokalną legendę, czy przepiękne miejsce, które dopiero czekają na odkrycie w świadomości naszych harcerzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *