Skip to main content

Alfabet Morse’a – zaszyfrowane wiadomości

Planujesz zbiórkę poświęconą nauce alfabetu Morse’a? Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka zaszyfrowanych haseł i wiadomości.

Czuwaj |– • – •|– – • • | • • – |• – – |• – |• – – – |

ZHP |– – • • | • • • • | • – – • |

Zbiórka |– – • • |– • • • | • • | — — — • |• – • |– • – |• – |

Drużyna | – • • | • – • | — — — •|— — • • — •| – • – – | – • |• – |

Namiot | – • | • – | – – | • • | – – – | – |

Ognisko | – – – | – – • | – • | • • | • • • | – • – | – – – | (więcej…)

Alfabet Morse’a – tablica znaków

Pełna tablica znaków alfabetu Morse’a to nie tylko podstawowe litery. Kreskami i kropkami można budować całe złożone wypowiedzi.

Taki rodzaj porozumiewania się był kiedyś podstawą komunikacji na odległość. Dzisiaj również się przydaje, a już na pewno na zbiórkach i imprezach harcerskich.

Poniżej obszerny wypis znaków i zwrotów wraz z ich kodami w alfabecie Morse’a (więcej…)

Alfabet Morse’a – szybka nauka

Nauka alfabetu Morse’a może być bardzo prosta…

… wystarczy zapamiętać kilkanaście słów odpowiadających poszczególnym literom. Każde z tych słów sylabizujemy. Każda sylaba to jeden znak Mors’a, jeśli w danej sylabie występuje samogłoska „O” to stawiamy kreskę, jeśli samogłoski „O” nie ma, to zapisujemy kropkę.

A oto słowa z rozpisanym alfabetem Mors’a (więcej…)