Skip to main content

Kiedy zamknąłem oczy, … – fabuła do punktów Przyrzeczenia Harcerskiego

1.( Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem zmęczonego człowieka. Wiedziałem, że ma ochotę usiąść i odpocząć, mimo to szedł dalej. Nie mógł sobie pozwolić na wytchnienie zanim nie spełnił wszystkich swoich obowiązków. Patrzyłem na człowieka pełnego woli walki.Sumiennego, wytrwałego, zwycięskiego. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat

2. (Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy)

Reklama

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który nie zna kłamstwa. Jego oczy były przepełnione szczerością. Patrzyłem na człowieka ze wszech miar godnego zaufania. Człowieka, dla którego wypowiedziane słowo było świętością. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat

3. (Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim)

Kiedy zamknąłem oczy zobaczyłem człowieka potrzebującego pomocy i drugiego, który tę pomoc niesie. Widziałem bezinteresowność i dobroć. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat.

4. ( Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem szczerą przyjaźń. Zobaczyłem ludzi którzy do serca wzięli sobie przykazania „będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego”. Patrzyłem na lepszych ludzi, którzy zamiast nienawiści i zazdrości otwarli swoje serca na braterstwo i miłość do drugiego człowieka. Widziałem ludzi, który tworzyli lepszy świat.

5. (Harcerz postępuje po rycersku)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który walczyło lepsze jutro. Bronił tych, którzy sami siebie nie potrafią obronić. Widziałem człowieka, który niósł pomoc słabszym bez wywyższania się ponad nich. Widziałem człowieka, który tworzy lepszy świat.

6. (Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który kocha otaczający go świat. Widziałem człowieka, który potrafi żyć w świecie przyrody i nie niszczyć jej. Widziałem człowieka, który otrzymuje z natury to, co najlepsze, w zamian otaczając ją opieką. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat.

7. (Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom oraz wszystkim swoim przełożonym)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który zna swoja wartość, a pomimo to nie wywyższa się. Widziałem człowieka, który nie uważa posłuszeństwa i karności za ujmę dla siebie. Człowieka, który szanuje otaczających go ludzi i tym samym zdobywa sobie ich szacunek. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat.

8. ( Harcerz jest zawsze pogodny)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który zna smak prawdziwej radości. Człowieka, który nie ma czoła przeoranego bruzdami zmartwień i strachu. Człowieka o pogodnym obliczu, który potrafi dzielnie stawiać czoła życiu i do każdego wyzwania podchodzić z optymizmem, a ewentualne porażki są dla niego źródłem nauki i siły na każdy kolejny dzień. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat.

9. (Harcerz jest oszczędny i ofiarny)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka, który potrafi się cieszyć tym, co ma. Człowieka, który nie żąda od życia wszystkiego i potrafi nie tylko podziękować za to, co ma, ale także i podzielić się tym z innymi. Patrzyłem na człowieka, który tworzy lepszy świat.

10. (Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach; nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych)

Kiedy zamknąłem oczy, zobaczyłem człowieka prawdziwie wolnego. Człowieka, który nie potrzebuje używek, nałogów czy sztucznego świata. Człowieka, który jest ponad tym, co zniewala tak wielu. Człowieka, który z całą mocą dzierży swój los we własnych rękach. Człowieka, który tworzy lepszy świat.

 

Kiedy otworzyłem oczy zobaczyłem harcerski krzyż. Drogowskaz do tego, jak nieustannie stawać się człowiekiem, który tworzy lepszy świat.

 

Osoba która ma otrzymać harcerski krzyż przechodzi pomiędzy punktowymi, odczytującymi powyższe frazy z związanymi oczyma. Ostatnie zdania wypowiada drużynowy, odsłaniając jednocześnie oczy kandydata do przyrzeczenia. Aby pojawiły się także punkty prawa w swoim oryginalnym brzmieniu, każdy z punktowych podchodzi następnie do ogniska z kawałkiem drewna i układając poszczególne elementy studni, wokół zapalonego już stosu, wypowiada treść punktu prawa, do którego nawiązywała wypowiadana przez niego fraza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *