Skip to main content

Kilka rozważań dotyczących roty Przyrzeczenia

Rota Przyrzeczenia Harcerskie nie może być tylko jałową formułą wypowiadaną w stronę ognia. Harcerz, którego chcesz dopuścić do złożenia Przyrzeczenia powinien zdawać sobie sprawę z tego, czego się od niego wymaga. Jest to najważniejsza chwila w życiu każdego harcerza. Dlatego powinna być niezwykła i świadomie przeżyta. Poniżej zamieszczam kilka rozważań dotyczących roty. Forma ich wykorzystania może być dowolna: Jako myśl przewodnia poprzedzającego przyrzeczenie ogniska, jako wydrukowana kartka, którą dasz do przeczytania kandydatowi do otrzymania krzyża jeszcze zanim wyruszy w trasę „10 punktów Prawa” albo jako dodatek do prawa czytanego podczas trasy. Możesz też odczytać te rozważania po czy przed gawędą, albo jako gawędę. Ważne, tylko żeby odbyło się to jeszcze przed złożeniem przez kandydata Przyrzeczenia.

 

„Mama szczerą wolę”

Reklama
  • Szczerość to uwięziona w świecie kłamstwa, obłudy, cynizmu i ironii cecha, której grozi zagłada. Ludzi szczerych często uważa się za naiwnych, głupich, a w ich prawdomówność po prostu się nie wierzy? Dlaczego? Bo kłamstwo jest łatwiejsze, pozwala zrzucić z siebie odpowiedzialność, ułatwić osiągnięcie celu. Szczerość cechuje tylko ludzi prawdziwie odważnych, którzy nie boją się iść przez życie właściwą drogą. Szczerość jest niezwykle wymagająca, dlatego też stała się elitarna.
  • Wola to Twoje ja! Kwintesencja Ciebie samego. To ona wyraża to, czego pragniesz i do czego dążysz. Niestety bardzo często jej siła wystawiana jest na próbę. Pierwszy rodzaj starcia ma charakter wewnętrzny. Zderzenie woli z własnym lenistwem, niechęcią, czy strachem, nierzadko prowadzą do marnowania czasu i talentu, który można by pięknie spożytkować. Drugi rodzaj konfrontacji polega na zderzeniu Twojej woli z wolą innego człowieka. Tylko czystość serca i wiara w samego siebie pozwolą Ci wyjść z tego zderzenia zwycięsko. Silna wola charakteryzuje ludzi niezłomnych. Nie jest Ci jednak dana od urodzenia, to Ty sam musisz nad nią pracować, wzmacniać ją każdą zwycięską konfrontacją, a ilekroć upadasz, musisz się podnieść i walczyć dalej ze zdwojoną energią. Wszak walczysz o swoje ja!
  • Szczera wola jest więc prawdziwym pragnieniem duszy, serca i rozumu. Mieć szczerą wolę oznacza naprawdę czegoś chcieć. Żeby to osiągnąć trzeba jednak rozumieć do czego się dąży, co stoi u celu podjętej wędrówki. Mam szczerą wolę czyli czyste serce, jasny umysł i niezłomną duszę. Nie szukam dodatkowych korzyści ani wykrętów. Podejmuję wyzwanie świadomie i zmobilizuje wszystkie siły aby mu sprostać.

„…całym życiem….”

  • Nie tylko tu i teraz, nie tylko dziś. Krzyż przypina się na mundurze, harcerskie ideały natomiast wypala w sercu. Będą Ci towarzyszyły każdego dnia i w każdej sytuacji. W szkole, w pracy, wśród przyjaciół i wrogów. Kiedy będziesz się piął na szczyt, ale także i w chwili, w której będziesz spadał w dół. Jeśli będziesz je bagatelizował, kiedy będą kazały wybrać trudniejszą drogę, to będziesz wyrywał sobie po kawałku serca. Pamiętaj, że suma kawałków tworzy całość, a człowiek bez serca jest niczym.

…pełnić służbę Bogu i Polsce…

  • Służba to poświęcenie, ofiarowanie siebie dla innych, nie wymagając niczego w zamian. Nie można służyć na pokaz. Altruizm objawia się w skromności. Służba czyniona na pokaz i w świetle jupiterów jest cynizmem. Służba Bogu i Ojczyźnie jest Twoim najważniejszym obowiązkiem. Powinna jednak wynikać z serca, gdyż tylko miłość potrafi skłonić człowieka do najwyższego poświęcenia.

„…nieść chętną pomoc bliźnim…”

  • Chętną, czyli nie wymuszoną. Serdeczne dziękuję powinno być całą zapłatą jakiej oczekujesz od bliźniego. To w zderzeniu z innymi ludźmi człowiek może najlepiej sprawdzić samego siebie, przekonać się ile ma w sobie dobra. Nieistotne, czy pomagasz w błahej, czy w ogromnie trudnej sprawie. Każde wyrządzone dobro ma potężną moc, która skumulowana w ludzkich sercach, może odmienić cały świat.
  • Bliźni to każdy człowiek, którego spotykasz na swojej drodze. Pamiętaj, że nawet ulotne spotkanie może odmienić Twoje życie. To od Ciebie zależy, czy dany człowiek będzie Twoim przyjacielem, czy jedynie znajomym. Nigdy nie dopuść jednak, aby stał się Twoim wrogiem. Najważniejsze natomiast, abyś nigdy nikomu nie odmówił pomocy. Odmawianie dobra jest bowiem równoznaczne z czynieniem zła.

„…być posłusznym Prawu Harcerskiemu”

  • Posłuszeństwo jest cnotą. Nie może być jednak bezrefleksyjnym słuchaniem drugiego człowieka. Każdy sam odpowiada za swoje czyny, uchylanie się od odpowiedzialności poprzez zrzucanie win na czyjeś barki jest oznaką niedojrzałości i słabości. Posłuszeństwo winno opierać się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. Posłuszeństwo względem ideałów kształtuje ludzki charakter.
  • Prawo Harcerskie jest zbiorem ideałów do którego każdy harcerz winien nieustannie dążyć. Nie może nazywać się skautem ten, kto bagatelizuje nakazy prawa. Prawo jest wyznacznikiem, drogowskazem, który ma pomagać w wyborze najlepszej, co nie znaczy najprostszej drogi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *