Skip to main content

Szpital psychiatryczny – gra logiczna dla nieco starszych harcerzy

Jest to gra logiczna, mająca na celu odnalezienie przez uczestników klucza do poznania prawideł gry.

Na początku prowadzący wybiera kilku graczy (tylko i wyłącznie takich, którzy tej gry nie znają) i każe im odejść od reszty na taką odległość, aby nie słyszeli toczącej się rozmowy. Pozostali gracze uzyskują informacje, że są pacjentami szpitala psychiatrycznego. Ich zadaniem jest odpowiadać na poszczególne pytania zadawane przez kogoś z tej grupy, która teraz stoi w oddaleniu. Nie maja oni jednak odpowiadać na swoje pytanie, a na pytanie wcześniej zadane, czyli kierowane do poprzedzającej danego gracza osoby. Pierwszy z zawodników odpowiada, bez względu na treść pytania, zdaniem „szklanka wody”, drugi natomiast odpowiada na pytanie pierwszego. Trzeci drugiego itd. Dzięki temu osoba zadająca pytanie początkowo ma wrażenie, że odpowiedzi nie mają żadnego sensu. Osoby stojące pierwotnie nieco dalej przychodzą do kręgu pojedynczo, następnie dowiadują się, że są lekarzami, a ich celem jest postawienie diagnozy (czyli po prostu odgadnięcie klucza, którym posługują się pacjenci).

Prowadzący może ułatwić zawodnikom grę poprzez kilka wskazówek np. nie zadawaj pytań, na które mogą paść odpowiedzi TAK, NIE.

Reklama

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *